PILDID
mammona tehtud pildid ee.kevad.96'st Erato tehtud pildid


  Viimase päeva viimne söömaaeg :Tari,TFR,Cuprum,Taix,Joka,Sült ja Ökul
  Naeratus , ArvutiMaailm on kohal: Arvi Tavast

 

  Ölu see on elu : Hawi,Allan Park ja ??? (vist Sümbol)
  Internet püksis ehk jälle üks kahtlase sisuga site avatud : Ökul
  Ei vasta tõele see et süüa ei saanud , sai küll : .sys
  Teise päeva kulminatsioon Suckbrain : Jaan Shaag , Aksel Sclerose
  Olgu temaga siis lõpp ja lipu langetamine : Torch
  Säravad :) : Tuvi , Torch ja TFR.
  Üks isik tabatud otse httpd tegemast : Nolx
  Mees uusimaid modifikatsioone Cafe jutukasse sisse viimas,otse veski kolmandalt korruselt : TFR 
  Veski ise ja ei kukugi ümber kui kapid otsa ronivad : Arvi Tavast , Volter ja Ott Köstner
  Enne uinumist ikka väike ftp abx on : Kalts
  Peakorraldaja ise ja torti söömas : Jüri Ruut
  Vaata pildistavad !! : Murka ja Ökul
  Mees kes datadestructioniga akkama sai (andmed on kaelas): Joz
  Enne &uumlrituse algust Mattis : Nolx,Kalts ja Elmer Joandi
  Peavõrgutaja ise ja abilised : Heiki Pettai , Torch , Erato ja Kalts
  Konzerti kuulatamas ja õlutit libistamas : Tari , Roger ja Torch
  Asjalik jutuajamine veinipudeli seltskonnas :) :Gennet, Vesta, Tom ja TFR 
  Bniu,Bniu,Bnäu ehk kausi lend : Sült
  Maandus ehk Murka(tm) performance'i III osa : .sys , Torch ja Ökul
  Grupipilt:Tuvi,?,Hawi,Joka,Kalts,Tari,Sült,Nolx,JKL,Joz,Vesta, Cuprum,Jüri Ruut,Park,?,Taix,?,Erato,Okul,?,Torch,?,?,?,?
  Väike puhkus köögis : Volter
  Jälle söövad : Torch ja Roger
  Jäidki vahele !!! : Erato ja Nolx 
  40kraadi kreeni tüürpoorti ehk Murka(tm) perfoomansi II osa : .sys ,Okul ja Torch
  Kõigi maade netlased ühinege !! : Torch

Back